Thứ năm, 13/05/2021 - 12:16|
Chúc mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/1890- 19/05/2020) và Chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp!

Đôi bờ sông Thương Thành phố năm 2017

Học sinh tham dự Hội thi "Đôi bờ sông Thương" thành phố năm 2017.

Phần thi thứ hai: Tự hào sông Thương quê em