Thứ năm, 13/05/2021 - 13:06|
Chúc mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/1890- 19/05/2020) và Chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp!

Đại hội Liên đội trường Tiểu học Nam Hồng nhiệm kỳ 2017-2018

Đại hội được tổ chức vào sáng ngày 27/10/2017

Các nội dung trong Đại hội được đại biểu nhất trí cao